Nadácia Filantropia

O NÁS

PROJEKT “RADOSŤ POMÁHAŤ 2015″

Nadácia FILANTROPIA pod pracovným názvom “RADOSŤ POMÁHAŤ” má plán, reálnu ambíciu a hlavne CHUŤ zlepšiť prostredie škôl, predškolských zariadení, zariadení rôznych špeciálnych a štátnych domovov tak, že kombinuje prácu miestnych dobrovoľníkov s vlastným materiálnym vkladom do zlepšovania kvality života v týchto zariadeniach.

Náš projekt chce identifikovať tie miesta pomoci, ktoré sa týkajú nasledujúcich oblastí: – OPRAVA, REPASOVANIE, ÚPRAVA, REVITALIZÁCIA, REKULTIVÁCIA atď. tých častí zariadení, ktoré majú vplyv na kvalitu života pre rezidentov (školákov, škôlkárov, rezidentov domovov, učiteľov, vychovávateľov, personálu) v týchto zariadeniach.

V praxi to znamená – práce počnúc od natierania stien, plotov, úpravu a skrášľovanie ihrísk, opravu inventáru až po repasovanie častí zariadenia v interiéri a exteriéri – ktoré nevyžadujú VYSOKO KVALIFIKOVANÚ ODBORNÚ PRÁCU.

Úroveň priamej pomoci je účelovo viazaná a vzťahuje sa na konkrétnu účasť DOBROVOĽNíKOV na akcii, ktorú iniciuje zariadenie v súčinnosti s našou nadáciou. Podľa toho sa určí výška finančnej pomoci nadácie smerom k školám a školských zariadeniam, domovom.

fian_pomahamodra_22_percenta

line_web

ruky_small

line_web

PARTNERI:

ppv_logo_sml

 

line_web

EU_TEXT        MPR_SR       PRV_SR       EU_SR

line_web

číslo účtu: 2920872310/1100