Nadácia Filantropia

KONTAKT

KONTAKTNÉ INFO

Čajakova 18
Bratislava 811 05
Email:  stefan@nadaciafilantropia.sk
číslo účtu: 2628076325/1100
IČO: 37925504

line_web

fian_pomahamodra_22_percenta

line_web

PARTNERI:

ppv_logo_sml

 

line_web

EU_TEXT        MPR_SR       PRV_SR       EU_SR

line_web

číslo účtu: 2628076325/1100