Nadácia Filantropia

DOBRÉ PROJEKTY

“Nadácia Filantropia (predtym pod názvom Nadácia LINAJE) koordinuje výstavbu sociálneho rezidenčného projektu, denného stacionára s chránenou dieľňou pod názvom Osmy svetadiel.

V súcinnosti so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave o.z. vytvára príležitosti na tvorbu finančných zdrojov na výstavbu, predovšetkým svojpomocne.

 

 

Rezidenčný projekt dospelých autistov “Ôsmy svetadiel”: V Borovej pri Trnave vzniká nové stredisko pre mladých dospelých autistov „Ôsmy svetadiel“. Na rozdiel od podobných existujúcich zariadení ide o stredisko rodinného typu. Zariadenie má byť riešené zároveň aj ako farma, kde by klienti pestovali rastliny, resp. sa neskôr starali aj o zvieratá. Denne by zariadenie navštevovalo cca 25 – 30 ľudí, neskôr má ambíciu rozšíriť sa aj pre klientov so stálym pobytom. Zariadenie má tiež pomôcť rodičom autistov, ktorí majú často problém, kam umiestnia deti po skončení školy. Pri plánovaní projektu – ktorého celková hodnota výstavby je cca 650.000 Eur – sa členovia združenia inšpirovali podobným zariadením v Maďarsku. 


Partner:

SPOSA – T, o.z. - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave / SPOSA-T /je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom. Jej cieľom je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života postihnutých jedincov, hlavne zabezpečenie dôstojného a zmysluplného života dospelých autistov formou zriadenia chránenej dielne a zariadenia sociálnej starostlivosti rodinného typu.

SPOSA-T bola založená v roku 1998 z iniciatívy rodičov. Na podnet združenia vznikli autistické triedy v materských školách, základných školách a praktická škola. Od svojho vzniku vyvíja osvetovo-poradenskú i mediálnu činnosť v regióne aj mimo regiónu, v spolupráci s odborníkmi organizuje kurzy a školenia pre rodičov a špeciálnych pedagógov, jednodňové výlety, rekondičné pobyty, výstavy a charitatívne koncerty či iné prezentačné podujatia.

Pri SPOSA-T pracuje terapeutická dielňa pre rodičov, záujmové krúžky pre deti , klub autistickej mládeže. Priestory združenia slúžia i k vykonávaniu praxe žiakov Praktickej školy pre autistov v Trnave.www.sposa-t.sk”

fian_pomahamodra_22_percenta

line_web

PARTNERI:

ppv_logo_sml

 

 

line_web

číslo účtu: 2628076325/1100