Nadácia Filantropia

DOBRÉ SKUTKY

Vyhlasnie vysledku projektu “Radosť pomáhať” – 1. fáza termin 15.3.2015

S potešením oznamujem, že v prvej fáze projektu “Radosť pomáhať” z dielne Nadácie Filantropie podporíme nasledovné projekty:
1. ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Vetvárska ulica v Bratislave
2. ZŠ Tušická Nová Ves
3. ZŠ Paulínyho – Tótha Senica

Všetky projekty smerujú k revitalizácií a obnove prostredia školákov v menovaných zariadeniach.
Predkladateľom grantov srdečne blahoželáme !
Nadácia Filantropia____________________

Nadácia FILANTROPIA , ktorá iniciuje tento projekt pod pracovným názvom  “RADOSŤ POMÁHAŤ” má plán, reálnu ambíciu a hlavne CHUŤ zlepšiť prostredie škôl, predškolských zariadení, zariadení rôznych špeciálnych a štátnych domovov tak, že kombinuje prácu miestnych dobrovoľníkov s vlastným materiálnym vkladom do zlepšovania kvality života v týchto zariadeniach.

Náš projekt chce v úvodnej fáze mapovať stav a identifikovať tie miesta pomoci, ktoré sa týkajú nasledujúcich oblastí:

 - OPRAVA, REPASOVANIE,  ÚPRAVA, REVITALIZÁCIA, REKULTIVÁCIA atď. tých častí zariadení, ktoré majú vplyv na kvalitu života rezidentov (školákov, škôlkárov, rezidentov domovov, učiteľov, vychovávateľov, personálu) v týchto zariadeniach.

V praxi to znamená - práce počnúc od natierania stien, plotov, úpravu a skrášľovanie ihrísk, opravu inventáru až po repasovanie častí zariadenia v interiéri a exteriéri - ktoré nevyžadujú VYSOKO KVALIFIKOVANÚ ODBORNÚ PRÁCU.

Úroveň priamej pomoci na vyššie menované činnosti sme stanovili maximálne do výšky 2.500 Euro vrátane DPH za akciu formou účelovo viazanej darovacej zmluvy pre relevantné zariadenie, pričom sa vzťahuje na konkrétnu účasť dobrovoľníkov na akcii, ktorú iniciuje zariadenie v súčinnosti s našou nadáciou.

Ak máte záujem o detaily a participáciu na tomto projekte, napíšte nám na stefan@nadaciafilantropia.sk, vrátane identifikácie tej pomoci, v ktorej by sme mohli byť nápomocní. Poprosím buďte najpresnejší a najvýstižnejší v identifikácií miest žiadanej pomoci.

V ďalšej fáze sa nakontaktujeme priamo na zástupcov Vášho zariadenia a pripravíme plán uskutočniteľnosti.

ruky_lp

Budeme sa tešiť, že spolu s Vami môžeme zlepšiť životné prostredie v týchto zariadeniach.

Tešíme sa na Vaše reakcie  !

S pozdravom

Mgr. Štefan Pogány, M.A.
zakladateľ a správca Nadácie Filantropia

 

line_web

fian_pomahamodra_22_percenta

line_web

PARTNERI:

ppv_logo_sml

 

line_web

EU_TEXT        MPR_SR       PRV_SR       EU_SR

line_web

číslo účtu: 2628076325/1100